Produktexempel

MiniQ är ett beslutsstöd för läkare och sjuksköterskor gällande medicinering. Quality Pharma AB skapade det först som desktopprogram men har nyligen utvecklat en webbaserad version samt en enklare webbtjänst - SeniorminiQ, som är tillgänglig gratis på webben och vänder sig till äldre personer med funderingar kring deras läkemedelsanvändning.

Vårt uppdrag var att utföra användbarhetsanalyser av både MiniQ och SeniorminiQ med syftet att förbättra gränssnitten och göra de lättare att använda för deras respektive målgrupper.

MiniQ-programmet är skyddat men en del av vårt designarbete visas här i ett bildgalleri och på Quality Pharmas webbsajt, seniorminiQ kan besökas genom att följa länken längst ner.

>> Bildgalleri - miniQ och seniorminiQ

>> Quality Pharma

>> Till seniorminiQ

1. Ursprungliga gränssnittet för miniQ. Test med användarna visade bl.a. att de upplevde navigeringen med tre rader av flikar som förvirrande. Vi fick input från användarna om hur funktioner och innehållet skulle kunna struktureras.
Genomlys Interaktionsdesign, Västerås, Sweden. Tel: 0733-812016
© Genomlys 2011